• budynek2.png
  • IMG_3379.JPG
  • klasa.jpg
  • rpa.png
  • rpab1.png
  • rpab2.png

Kładka literacka to jedno z cyklicznych działań projektu „Portal transgraniczny – edukacja przez literaturę i teatr” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji!

Głównym celem Kładki… jest nawiązanie kontaktu uczniów LOTE z kolegami z Gimnazjum Polskiego w Czeskim Cieszynie, a kładką, która ma to umożliwić, jest literatura. Spotkania, dyskusje, rozmowy, wspólne inspiracje literackie, a przede wszystkim zaprezentowanie sobie nawzajem twórców, którzy dla obu stron mają szczególne znaczenie. Konfrontacja literatury polskiej i czeskiej to fascynująca przygoda, zwłaszcza, jeśli towarzyszą temu refleksje dotyczące stereotypów czy charakteru i specyfiki narodu.

22 listopada 2016 r. w naszej czytelni odbyło się pierwsze z pięciu zaplanowanych spotkań. Kolejne w lutym 2017 r.