• ban06.jpg
  • ban07.jpg
  • ban08.jpg
  • ban09.jpg
  • ban10.jpg
  • ban11.jpg

Tradycyjnie, na pierwszy piątek września, zaprosiliśmy do szkoły naszych absolwentów. I jak co roku, też tradycyjnie, nasi absolwenci dopisali! Przybyli ubiegłoroczni absolwenci, aby podzielić się swoją radością z nowego etapu w życiu – uczelnią, na której będą kontynuować naukę. Byli także Ci starsi... ze swoimi dziećmi!

Wracamy tutaj jak do domu", „LOTE pokazało mi system wartości” - to cytaty z wypowiedzi, które pojawiały się na tymże spotkaniu podczas rozmów z nauczycielami.