• budynek2.png
  • IMG_3379.JPG
  • klasa.jpg
  • rpa.png
  • rpab1.png
  • rpab2.png

Kładka literacka to jedno z cyklicznych działań projektu „Portal transgraniczny – edukacja przez literaturę i teatr” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński.

15 listopada 2016 r. w kawiarni literackiej „Kornel i przyjaciele” w Cieszynie odbył się „Wieczór Poezji Europejskiej BEZMIARY”. Inicjatywa ta jest częścią projektu „Pluricentryczne i interkulturowe nauczanie w obszarze języków obcych oraz języka polskiego i historii z możliwością na wyrównywanie szans edukacyjnych” prowadzonego przez Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego. Prezentację dotyczącą sylwetek poetów i ich twórczości przygotowali uczniowie LOTE, zainspirowani pomysłem nauczycieli uczestniczących w wyjazdach projektowych.

26 września 2016 r. - na 4 pierwszych godzinach lekcyjnych - odbyła się niezwykła językowo-etnograficzna impreza. Uczniowie LOTE przygotowali ciekawe prezentacje przybliżające zagadnienia dotyczące języków świata oraz poszczególnych regionów tych krajów, których języki są nauczane w LOTE i GTE.

Jak się integrować, to od razu. Nie ma na co czekać. Idąc za ciosem, czyli chęcią urwania się jeszcze choć na trochę ze szkoły póki lato wokół oraz chęcią poznania się (a może kolejność odwrotna) – zorganizowaliśmy wyjazd integracyjny klas pierwszych LOTE do ośrodka H2O w Kiczycach.

 

Jak co roku, w pierwszy piątek września odbyło się w naszej szkole spotkanie z absolwentami LOTE.