• budynek2.png
  • IMG_3379.JPG
  • klasa.jpg
  • rpa.png
  • rpab1.png
  • rpab2.png

Działanie „Biblioteka bez specjalnego nadzoru” w ramach projektu „Transgraniczny Portal – edukacja przez teatr i literaturę” zakończony! Uczniowie z Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego z Czeskiego Cieszyna oraz Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego z Cieszyna zostali zaproszeni do wielu wydarzeń mających upowszechniać i popularyzować czytelnictwo.

15 listopada 2017 r. w cieszyńskiej kawiarni Kornel i Przyjaciele miał miejsce drugi już, związany z projektem POWER, wieczór z literaturą i kulturą BEZ/MIARY. Poprzedni, zorganizowany dokładnie rok temu, dotyczył poezji europejskiej. Tym razem zawęziliśmy obszar naszych zainteresowań do jednego, ale bardzo inspirującego miejsca – Dublina.

Po raz kolejny gościliśmy w naszej szkole i w naszych domach uczniów ze szkoły w Berlinie. Oprócz wymiany z zaprzyjaźnioną szkołą mieliśmy okazję także sporo się nauczyć: o odmiennych kulturach, tolerancji i organizacji czasu. 24 września 2017 r., gdy nasi koledzy z Niemiec pojawili się pod szkołą, wszyscy byliśmy trochę podekscytowani, a równocześnie czuliśmy się nieco niepewnie. Jednak pierwsze lody szybko zostały przełamane, a bariera językowa, choć początkowo sprawiła kilka trudności, szybko przestała być problemem.

We wtorek 12 września 2017 r. o godz. 16.00 na Placu Kościelnym w Cieszynie społeczność szkół TE przywitała sztafetę biegaczy z Wittenbergi. Biskup Kościoła E-A ks. Jerzy Samiec wręczył biegaczom, którzy pokonali ten długi dystans, medale i nagrody.

W pierwszy piątek roku szkolnego, 8 września 2017 r., odbyło się - tradycyjne już - spotkanie absolwentów LOTE w murach swojej macierzystej szkoły.