• budynek2.png
  • IMG_3379.JPG
  • klasa.jpg
  • rpa.png
  • rpab1.png
  • rpab2.png

14 marca 2018 r. dyrektor naszego liceum Pani Aleksandra Trybuś-Cieślar podpisała na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego umowę, której przedmiotem jest nawiązanie współpracy dydaktyczno-naukowej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, a Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie.

Zapowiada się ciekawie!

 

LOTE zostało oficjalnie uznane przez niemiecką Kultusministerkonferenz (konferencję ministrów kultury i oświaty krajów związkowych) za szkołę egzaminacyjną, mającą prawo przeprowadzać egzamin DSD II – Deutsches Sprachdiplom na poziomie C1. Umożliwi to naszym absolwentom studiowanie na uczelniach niemieckojęzycznych bez dodatkowych egzaminów!

W środę, 5 kwietnia 2017 r., niewielką grupą odwiedziliśmy muzeum Auschwitz-Birkenau, aby wziąć udział w niezwykłej sesji edukacyjnej z byłą więźniarką Anitą Lasker-Wallfisch. Doświadczenie to nie tylko wzbogaciło naszą wiedzę dotyczącą II wojny światowej i okrucieństwa Niemców, ale również pozwoliło spojrzeć z nieco innej perspektywy na własne życie.

W środę, 8 lutego 2017 r. w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie odbyła się uroczysta sesja połączonych rad Sejmiku Śląskiego, Powiatu Cieszyńskiego i Cieszyna. Wspólna uchwała odnosiła się do uroczystości z okazji obchodów 500-lecia Reformacji i uznania Cieszyna jako Miasta Reformacji. Po zakończeniu części oficjalnej widzowie mieli okazję zobaczyć spektakl, który przygotowany został specjalnie na tę uroczystość.

W minioną środę 8 lutego 2016 r. uczniowie LOTE i GTE udali się na cieszyński rynek, aby zobaczyć specjalny reformacyjny pojazd, który przemierza od listopada ubiegłego roku Europę. Bus w swoim wnętrzu skrywa wystawę poświęconą 500-letniej tradycji protestantyzmu w Europie. Cieszyn jest jednym z 68 Europejskich Miast Reformacji na trasie, która wiedzie aż do miasta Lutra – niemieckiej Wittenbergi.