• budynek2.png
  • IMG_3379.JPG
  • klasa.jpg
  • rpa.png
  • rpab1.png
  • rpab2.png

Rok szkolny 2015/2016 szczęśliwie zakończony. Uzyskane wyniki i świadectwa mogły zasłużenie ucieszyć wielu uczniów, rodziców i nauczycieli. W tym roku szkolnym średnia szkoły jest jeszcze wyższa niż w latach ubiegłych i wynosi 4,34!

Najwyższą średnią uzyskał, podobnie jak w roku ubiegłym, Marcin Chrapek – 5,80! On też ponownie typowany będzie do stypendium Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów, szkoła typuje ucznia z najwyższą średnią ocen. Marcinowi należą się szczególne gratulacje, bo oprócz niebywałych wyników w nauce jest też dobrym sportowcem i przewodniczącym Samorządu Szkoły.

Świadectwa z wyróżnieniem otrzymało aż 26 uczniów klas I i II, co stanowi 30% ogółu uczniów. Zachowanie w prawie 80% ocenione zostało przez wychowawców jako wzorowe i bardzo dobre.

W tym ostatnim dniu roku szkolnego dziękowaliśmy za ponad 20 lat pracy naszej Pani Soni, która dbała przez te wszystkie lata o to, by w szkole nikt nie był głodny. Jej pyszne bułeczki stały się hitem i legendą LOTE. Dziękujemy Pani Soniu!

A teraz idziemy na wakacje. Do zobaczenia 1 września.