• budynek2.png
  • IMG_3379.JPG
  • klasa.jpg
  • rpa.png
  • rpab1.png
  • rpab2.png

14 marca 2018 r. dyrektor naszego liceum Pani Aleksandra Trybuś-Cieślar podpisała na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego umowę, której przedmiotem jest nawiązanie współpracy dydaktyczno-naukowej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, a Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie.

Zapowiada się ciekawie!