• ban06.jpg
  • ban07.jpg
  • ban08.jpg
  • ban09.jpg
  • ban10.jpg
  • ban11.jpg

„Nauczyciel to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci, bo któż inny mógłby każdego dnia ofiarowywać to, co w nim najlepszego cudzym dzieciom?”

W październiku 2018 r. gościliśmy w naszej szkole panią Urszulę Seybold z Niemiec – nauczycielkę języka niemieckiego, która zdecydowała się spędzić w naszej szkole miesiąc, aby pomóc uczniom w przygotowaniu do egzaminu DSD II. Warto dodać, że jej obecność była formą wolontariatu, za co jesteśmy jej bardzo wdzięczni.

Oto jak sama podsumowuje ten czas spędzony w LOTE:

„Skąd Pani pochodzi?” – Polska, Cieszyn… Aha???? (nie mam pojęcia). Spotkałam panią Mielke na międzynarodowej konferencji szkół protestanckich w Wittenberdze w 2016 roku. Opowiedziała mi o swojej szkole – Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie. Wspominała o intensywnym nauczaniu języków obcych. Ponieważ jestem nauczycielem języka niemieckiego jako języka obcego, zainteresowałam się szkołą, a pani Mielke zaprosiła mnie do odwiedzenia LOTE. We wrześniu 2017 roku podjęłam decyzję, że przyjadę do Cieszyna ponownie i pomogę uczniom biorącym udział w programie kursu DSD II, a zwłaszcza w przygotowaniu do końcowego egzaminu ustnego.

Tak się stało. Przez okres czterech tygodni od 1 do 29 października miałam okazję poznać uczniów i doświadczyć ich wysokiego poziomu językowego. Przede wszystkim jednak ujęła mnie ich ogromna motywacja do nauki! Metody nauczania stosowane przez nauczycieli, dydaktyka oraz wyposażenie sali lekcyjnej – wszystko to wskazuje na wysokie kompetencje. Zaobserwowałam, że komunikację pomiędzy uczniami a nauczycielami w tej szkole cechuje respekt, zaufanie i spora dawka dobrego humoru!
Moja współpraca z panią Justyną Sobotą przebiegała bardzo pomyślnie! Czasem obie prowadziłyśmy zajęcia, a czasem uczniowie mieli okazję do „spersonalizowanych” lekcji, w trakcie których trenowaliśmy „prawdziwy” egzamin ustny. W sumie około 50 godzin indywidualnych konsultacji. Sytuacja idealna – wszyscy osiągnęli korzyść!

Wiele dowiedziałam się o Polsce i Polakach. Spotkałam serdecznych ludzi, zobaczyłam piękne miejsca – jak Kraków! Byłam na wypadzie wędrownym w Beskidach, miałam okazję do wysłuchania koncertów muzyki klasycznej a także wzięłam udział w uroczystościach setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i uroczystościach 25-lecia LOTE. To było naprawdę cenne doświadczenie! Sądzę, że uczniowie LOTE również skorzystali z mojej obecności.

W międzyczasie nauczyłam się prawidłowo wypowiadać słowo Cieszyn. To nieduże miasto na granicy znalazło miejsce w moim sercu. Chciałabym tam jeszcze kiedyś wrócić…