• ban06.jpg
  • ban07.jpg
  • ban08.jpg
  • ban09.jpg
  • ban10.jpg
  • ban11.jpg

11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości, ustanowione w celu upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Po 123 latach rozbiorów państwa, dokonanych przez Imperium Rosyjskie, Królestwo Prus i Imperium Habsburgów, tereny polskie odzyskały suwerenność państwową. Dzień wcześniej do Warszawy przybył Józef Piłsudski i 11 listopada 1918 r. przejął władzę wojskową z rąk Rady Regencyjnej.

Na Śląsku Cieszyńskim już 19 października 1918 r. powstała Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego, a 27 października odbył się olbrzymi wiec na rynku w Cieszynie, podczas którego kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Śląska Cieszyńskiego uroczyście proklamowało przynależność swego regionu do odradzającej się Polski.

Tymczasową władzę na jego obszarze powierzono Radzie Narodowej Księstwa Cieszyńskiego. W nocy z 31 października na 1 listopada 1918 r. polscy oficerowie i żołnierze stacjonującego w Cieszynie austriackiego garnizonu dokonali bezkrwawego zamachu, umożliwiając Radzie Narodowej przejęcie realnej władzy nad Śląskiem Cieszyńskim.

Po 11 listopada 1918 r. Rada Narodowa Śląska Cieszyńskiego podporządkowała się Naczelnikowi Państwa i powołanemu przez niego rządowi RP. W ten sposób Śląsk Cieszyński, jako pierwszy spośród ziem niewchodzących w skład I Rzeczpospolitej, zgłosił akces do odradzającego się państwa polskiego.

Opracował: Janusz Gabryś (na podstawie materiałów Książnicy Cieszyńskiej)