• ban06.jpg
  • ban07.jpg
  • ban08.jpg
  • ban09.jpg
  • ban10.jpg
  • ban11.jpg

05.12.2020 został rozpoczęty cykl wykładów online „Przyjazna Nauka”. Inauguracyjny wykład „Reakcje w roztworach wodnych” przedstawiła – z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych – pani Wioletta Wędrowczyk-Zamarska. Wykład adresowany był do młodzieży przygotowującej się do egzaminu maturalnego – uczestniczyło w nim 56 osób, m. in. uczniowie LOTE, szkół średnich z Gliwic, Krakowa i Katowic oraz członkowie i sympatycy SITPChem.