• ban06.jpg
  • ban07.jpg
  • ban08.jpg
  • ban09.jpg
  • ban10.jpg
  • ban11.jpg

Zachęceni rozwojem warsztatu metodycznego, podnoszeniem własnych kwalifikacji językowych oraz możliwością wymiany doświadczeń ze środowiskiem nauczycielskim z całej Europy i nie tylko, nauczyciele LOTE po raz drugi złożyli projekt w ramach programu unijnego Erasmus+ (realizowany w Polsce przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji FRSE).

Liceum Towarzystwa Ewangelickiego uzyskało środki na realizację projektu:

Pogranicze, Wielokulturowość, Różnorodność –
poznaję, rozumiem, działam

w ramach akcji „Mobilność kadry edukacji szkolnej” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Z pozyskanych środków siedmioro przedstawicieli Rady Pedagogicznej LOTE (nauczyciele języków obcych, języka polskiego, fizyki oraz historii) odbyło w 2017 r. indywidualne szkolenia w następujących krajach: Niemcy, Irlandia, Malta. Oprócz podniesienia kompetencji zawodowych nauczycieli biorących udział w mobilnościach zagranicznych, głównym celem projektu było promowanie europejskich wartości, uczenie młodzieży tolerancji i otwartości na świat.

Dagmara Jagucka-Mielke
Koordynator projektu