• ban06.jpg
  • ban07.jpg
  • ban08.jpg
  • ban09.jpg
  • ban10.jpg
  • ban11.jpg

Na początku lipca 2017 r. nauczycielki języków obcych w LOTE Beata Bobola, Justyna Sobota oraz Dagmara Mielke odbyły dwutygodniowe szkolenie w Dublinie w Alpha College of English. Kurs, który ukończyły, obejmował 40 godzin zajęć praktycznych i dotyczył aspektów nauczania języków obcych w oparciu o najnowsze metody i trendy w pedagogice.

Podczas zajęć mających formę warsztatów uczestniczki dzieliły się pomysłami oraz spostrzeżeniami na temat prowadzenia lekcji, wykorzystania nowoczesnych technologii, gier językowych, motywowania uczniów do nauki oraz ciągłego udoskonalania warsztatu pracy nauczyciela. Możliwość wymiany doświadczeń w międzynarodowym gronie, z kolegami z Europy i nie tylko, pozwoliła na refleksję nad kondycją edukacji we współczesnym świecie, jej zadaniami oraz wyzwaniami.

Niezwykle ważnym aspektem poruszanym na kursie było zwrócenie uwagi nauczycieli na promowanie autonomii uczących się. Osobne zajęcia poświęcono na przedstawienie obowiązującego w Irlandii systemu edukacji i jego rozwój od wczesnych szkół przyklasztornych po współczesne realia, w których coroczna konferencja nauczycieli na szczeblu ogólnokrajowym transmitowana jest w telewizji publicznej.

Organizator kursu zadbał także o bogaty program kulturowy przybliżający zarówno ciekawą historię jak i współczesne aspekty z życia Irlandii. Wizyty w muzeach i galeriach pozwoliły na bliski kontakt z literaturą i sztuką „Zielonej Wyspy”. Warto wspomnieć, że Dublin uznany został przez UNESCO w 2010 roku miastem literatury. Cztery nagrody Nobla w literaturze zostały przyznane pisarzom związanym właśnie z Dublinem byli to: George Bernard Shaw, W.B. Yeats, Samuel Beckett i Seamus Heaney. Innym cenionym pisarzem z Dublina jest James Joyce. O tym jak ważna jest nadal literatura dla mieszkańców miasta niech świadczy fakt, że co roku 16 czerwca obchodzą oni specyficzne święto – Bloomsday dla upamiętnienia jego twórczości, a przede wszystkim powieści Ulysess, której akcja rozgrywa się 16 czerwca 1904 roku. Główne obchody święta odbywają się w miejscu akcji powieści.

Pomimo napiętego grafiku nie zabrakło czasu na odwiedzenie typowego irlandzkiego pubu, gdzie wieczorami zbierają się muzycy, nierzadko wielopokoleniowo i przy akompaniamencie instrumentów śpiewają tradycyjne folkowe melodie. Uczestnicy kursu czujący się na siłach mogli wziąć udział w lekcji irlandzkiego tańca, a w pełni jego kunszt nauczycielki doceniły po obejrzeniu muzycznego spektaklu Riverdance – wokalno-tanecznego widowiska opartego na tradycji i kulturze irlandzkiej.

Nie sposób zaprzeczyć znanej maksymie, że „podróże kształcą”. W pamięci na długo pozostaną urwiste Klify Moheru, monumentalne dublińskie katedry: Christ Church oraz katedra św. Patryka patrona Irlandii, słynny uniwersytet dubliński Trinity College (który jako pierwszy uniwersytet w Europie zaczął przyznawać stopnie naukowe kobietom). Uniwersytet ten słynie także ze znanej na cały świat biblioteki dzięki przechowywanym w niej bezcennym irlandzkim rękopisom – najsłynniejszy z nich to udostępniona turystom „ Księga z Kells” –bogato iluminowany manuskrypt. Położona niedaleko Dublina wyspa Howth zachwyciła z kolei malowniczymi krajobrazami, a legendarne wzgórze Tara – siedziba pierwszych władców Irlandii i położone wokół starożytne grobowce powstałe 3200 lat przed narodzeniem Chrystusa – uzmysłowiły wagę historii narodu irlandzkiego.

Dagmara Jagucka-Mielke
Koordynator projektu