• ban06.jpg
  • ban07.jpg
  • ban08.jpg
  • ban09.jpg
  • ban10.jpg
  • ban11.jpg

Sprawozdanie z prezentacji projektu

Od 26.07 do 4.08 2017 r. brałam udział w Międzynarodowym Zjeździe Nauczycieli Języka Niemieckiego IDT w Fryburgu w Szwajcarii. Była to wyjątkowa okazja do wymiany doświadczeń, podzielenia się swoimi pomysłami i zaprezentowania na forum międzynarodowym naszych projektów realizowanych ze szkołami partnerskimi. Do takich należy projekt realizowany ze szkołą partnerską Paul Roos Gymnasium ze Stellenbosch w RPA. Tematem projektu była droga do wolności „Der Weg zur Freiheit”.

Porównując nasze, z pozoru różne, narodowe doświadczenia doszliśmy z młodzieżą do bardzo uniwersalnych wniosków.

Projekt był realizowany zarówno w Polsce, jak i w RPA podczas wizyt w szkołach partnerskich, jak i online na szkolnej platformie Moodle. W czasie jego trwania porównywaliśmy losy i życiorysy różnych ikon wolności i ich odbioru w naszych krajach. Nie zabrakło też refleksji nad obecną sytuacją na świecie, dzisiejszymi drogami szukania wolności i nad tym co ta wolność dla nas oznacza.

Projekt spotkał się z bardzo żywym i emocjonalnym przyjęciem wśród uczestników konferencji. Szczególny feedback mieliśmy od uczestników z Turcji, Białorusi, Węgier, Grecji. Temat wolności, ale też tolerancji, wielokulturowości okazał się bardzo ciekawy i ważny dla wszystkich bez względu na miejsce urodzenia.

Justyna Sobota