• ban06.jpg
  • ban07.jpg
  • ban08.jpg
  • ban09.jpg
  • ban10.jpg
  • ban11.jpg

7 października 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie odbyło się spotkanie uczestniczek kursu „Overseas teaching methods”, który odbył się w Dublinie w lipcu tego roku: Beaty, Boboli, Justyna Soboty i Dagmary Jaguckiej-Mielke z wszystkimi nauczycielami języków obcych pracującymi w szkole.

Beata Bobola przedstawiła najciekawsze propozycje metodyczne dotyczące różnych sfer nauczania języka obcego np.: gramatyka, literatura, kultura, wymowa, poprzez użycie tradycyjnych metod, jak i mniej konwencjonalnych np.: film, teatr, media społecznościowe.

W trakcie spotkania uczestniczki brały udział w wielu ćwiczeniach, które zostały przedstawione w czasie kursu w Dublinie. Działania te wywołały dyskusje, jak i bardzo cenną wymianę doświadczeń.

Spotkanie to, którego bazą było przedstawienie materiałów z kursu metodycznego,  stało się ciekawym doświadczeniem i inspiracją dla wszystkich nauczycieli.

Beata Bobola