• ban06.jpg
  • ban07.jpg
  • ban08.jpg
  • ban09.jpg
  • ban10.jpg
  • ban11.jpg

Skorzystaj z dodatkowych możliwości, które daje Ci nasze liceum:

  • Pracujemy indywidualnie z uczniami biorącymi udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
  • Współpracujemy z ośrodkami akademickimi.
  • Organizujemy współpracę z uczelnią ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE CHIMIE DE RENNES dla uczniów, którzy swoją zawodową przyszłość wiążą z chemią i poszukiwać będą prestiżowej pracy we Francji / warunek studiów: bardzo dobre wyniki z chemii oraz bardzo dobra znajomość języka francuskiego /

Zapewniamy fachową opiekę psychologiczno-pedagogiczną!