• budynek2.png
  • IMG_3379.JPG
  • klasa.jpg
  • rpa.png
  • rpab1.png
  • rpab2.png

19.05.2017 – 19.06.2017
wprowadzanie podań przez Internet oraz składanie dokumentów do szkoły

12.06.2017 r. / poniedziałek /, godz. 14.00
ROZMOWA WSTĘPNA oraz przydział do grupy języka niemieckiego
(spotkanie w budynku szkoły przy ul. Sienkiewicza 2)

23.06.2017 – 27.06.2017
dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

07.07.2017
ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły

07.07.2017 – 13.07.2017
potwierdzenie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły

14.07.2017
ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy przyjętych do szkoły