• budynek2.png
  • IMG_3379.JPG
  • klasa.jpg
  • rpa.png
  • rpab1.png
  • rpab2.png

W sobotę 18.10.2008 r. nasza szkoła obchodziła piękny jubileusz. Z tej okazji, w cieszyńskim Kościele Jezusowym odbyła się okolicznościowa uroczystość.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Zebranych przywitali uczniowie szkoły – Anastazja Szlauer, Piotr Sztwiertnia i Bartosz Stefański. Wśród zaproszonych gości był obecny bp senior Jan Szarek z małżonką. Ze względu na trwające obrady Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i spowodowaną tym nieobecność bpa Pawła Anweilera, odczytano stosowną laudację. Starostwo powiatowe reprezentowała Pani Maria Pindur – naczelnik Wydziału Edukacji oraz Pan Stanisław Kubicius – członek Zarządu powiatu. Delegaturę Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej reprezentował pan Andrzej Mróz. Obecni byli członkowie Zarządu Towarzystwa Ewangelickiego – organu prowadzącego szkołę – wraz z Prezesem ks. Januszem Sikorą. Na uroczystość przybyli również: pierwszy prezes TE Pan Jan Puczek, emerytowana dyrektor GTE Pani Zofia Fober, emerytowany dyrektor LO im. Osuchowskiego Pan Mateusz Czupryna, dyrektor ZSZ w Międzyświeciu Pan Jan Deląg. Szczególnie ciepło uczniowie przywitali Panią Danutę Molin-Puczek – pierwszą dyrektor LOTE (1993-2001). Serdecznie witano również wszystkich absolwentów oraz sympatyków szkoły.

Przemówienia i kazanie w Kościele Jezusowym

Dyrektor Lidia Pałac w swoim wystąpieniu nawiązała do początków istnienia szkoły, jej twórców, przytoczyła wypowiedzi absolwentów na temat szkoły. LOTE chlubi się blisko 500 absolwentami, wielu ukończyło już studia, 6 spośród absolwentów jest dziś nauczycielami w szkołach TE. Do wypowiedzi Pani dyrektor nawiązał w swym wystąpieniu ks. Janusz Sikora. Wskazał na 300-tu letnią historię kościoła cieszyńskiego, w której to historii od początku obecne jest szkolnictwo ewangelickie, a szkoły TE są kontynuatorami tejże oświatowej tradycji protestantyzmu.

Przy ołtarzu stanęli dwaj młodzi księża, wychowankowie LOTE: ks. Marcin Kotas oraz ks. Grzegorz Brudny. Kazanie jubileuszowe wygłosił ks. Marcin Kotas, pracujący na co dzień w charakterze asystenta Biskupa Kościoła w Warszawie.

Errata do Genesis

Trzecią część uroczystości stanowiła impresja poetycko-muzyczna „Errata do Genesis”, opracowana przez Panią mgr Agatę Ogórek, nauczycielkę języka polskiego w klasach drugich LOTE. Dokonała ona wyboru poezji i muzyki, czerpiąc obficie z twórczości Czesława Miłosza, Leopolda Lewina, Karola Wojtyły, Agnieszki Osieckiej, a następnie koordynowała przygotowywanie spektaklu, w którym udział wzięli uczniowie klas 2a i 2b.

Oprawę muzyczną spektaklu zapewnił szkolny chór pod dyrekcją Jean-Claude Hauptmanna. Rolę Ewy w niezwykle piękny, sugestywny i subtelny sposób odegrała Anastazja Szlauer. Adam w wykonaniu Szymona Brózdy był także postacią bardzo poetycką. Śmiało przyznać można, że i pozostali aktorzy – drugoklasiści – wykazali niezwykły talent. Pieśni solowe w całkowicie profesjonalnym stylu wykonali Piotr Sikora – absolwent LOTE z 2000 r., (a dziś nauczyciel LOTE) oraz Piotr Sztwiertnia, uczeń klasy 2b. Publiczność nagrodziła wykonawców oraz realizatorkę, Panią Agatę Ogórek, gorącymi brawami.

Spotkanie w budynku szkoły

Z kościoła zaproszeni goście oraz absolwenci i młodzież przeszli do budynku LOTE, gdzie czekał na nich poczęstunek, a rozmowom o szkole i szkolnych czasach nie było końca. W korytarzach prezentowane były rozmaite ekspozycje, przygotowane przez plastyka szkolnego panią Urszulę Górnicką-Hermę. Poczęstunek nie tylko smaczny, ale także bardzo estetyczny, przygotowali uczniowie szkoły gastronomicznej, a o słodki bufet zadbał Komitet Rodzicielski.

Imprezę określić można jako bardzo udaną, integrującą, pozwalającą szkole na budowanie własnej tradycji i pielęgnowanie historii. Wszystkim, którzy zaangażowani byli w jakikolwiek sposób w przygotowanie uroczystości oraz wszystkim obecnym na jubileuszowej uroczystości, składam serdeczne podziękowania.

 

Dyrektor LOTE Lidia Pałac