• ban06.jpg
 • ban07.jpg
 • ban08.jpg
 • ban09.jpg
 • ban10.jpg
 • ban11.jpg

Ceny posiłków obiadowych wydawanych przez stołówkę uczniom

w abonamencie:

 • cały obiad – 7,50 zł

jednorazowy obiad w danym dniu:

 • cały obiad – 8,50 zł
 • drugie danie – 7,00 zł
 • zupa – 2,50 zł

Wysokość opłaty za posiłki w stołówce szkolnej określa organ prowadzący szkołę.
 

Wnoszenie opłat za posiłki

 • opłaty za obiady w danym miesiącu przyjmuje sekretariat szkoły,
 • opłatę wnosi się za cały miesiąc z góry, do 1 dnia miesiąca, za który opłata jest wnoszona,
 • istnieje możliwość wykupienia obiadów w wybrane dni tygodnia (wykaz wybranych dni wraz z opłatą wnosi się z góry)


Odpisy za niewykorzystane posiłki

 • nieobecność ucznia należy zgłosić, osobiście lub telefonicznie; odpis następuje od dnia następnego po zgłoszeniu,
 • w takiej sytuacji odpis za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu zostanie zwrócony w postaci pomniejszenia opłaty za posiłki w kolejnym miesiącu o wysokość odpisu,
 • wysokość odpisu wynosi 3,80 zł za każdy posiłek od dnia następnego po zgłoszeniu,
 • odpis przysługuje TYLKO ZA ZGŁOSZONE NIEOBECNOŚCI,
 • rozliczenia i odpisu opłat za niewykorzystane posiłki w czerwcu dokonuje się na koniec miesiąca,
 • jeżeli nie dokonano zgłoszenia nieobecności, obiad można odebrać (na wynos) w godz. od 13:00 do 13:25,
 • rezygnację z posiłków abonamentowych należy zgłosić do dnia 1-go danego miesiąca osobiście lub telefonicznie w sekretariacie szkoły.