• budynek2.png
  • IMG_3379.JPG
  • klasa.jpg
  • rpa.png
  • rpab1.png
  • rpab2.png

Wszystkich tegorocznych maturzystów - absolwentów LOTE, zapraszamy do naszego liceum 30 czerwca 2017 r. (piątek) na godz. 12.00, po odbiór wyników matur.