• budynek2.png
  • IMG_3379.JPG
  • klasa.jpg
  • rpa.png
  • rpab1.png
  • rpab2.png

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 29 lipca 2017 r. na ustrońskim cmentarzu pożegnaliśmy Leonarda Pikula, który zginął tragicznie wraz ze swoim Tatą.

Leon był tegorocznym absolwentem GTE, otrzymał świadectwo z wyróżnieniem. Od 1 września miał kontynuować naukę w klasie 1a LOTE. Mądry, zawsze miły, uśmiechnięty. Będzie nam go bardzo brakowało.

Społeczność LOTE/GTE