• ban06.jpg
  • ban07.jpg
  • ban08.jpg
  • ban09.jpg
  • ban10.jpg
  • ban11.jpg

W poniedziałek 2 września 2019 r. uroczyście i radośnie rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. O godz. 8.30 w auli Szkoły zebrali się uczniowie klas drugich i trzecich. O godz. 9.30 rozpoczęło się nabożeństwo w Kościele Jezusowym z udziałem całej szkolnej społeczności wszystkich szkół TE. Kazanie wygłosił ks. proboszcz Marcin Brzóska.

Po nabożeństwie uczniowie aż pięciu pierwszych klas LOTE przeszli do auli Szkoły, by tam uroczyście rozpocząć rok szkolny, a następnie spotkać się ze swoimi nowymi wychowawcami.

W roku szkolnym 2019/20 do 4-letniego LOTE zostało przyjętych do trzech klas pierwszych (po szkole podstawowej) 69 uczniów. Ich wychowawcami są:

  • mgr Katarzyna Zawistowska-Słupczyńska (1A)
  • mgr Tomasz Glajcar (1B)
  • mgr Grzegorz Przybyła (1C)

Do 3-letniego LOTE zostało przyjętych do dwóch klas pierwszych (po gimnazjum) 47 uczniów. Funkcję wychowawców objęły:

  • mgr Izabela Kubicius (1D)
  • mgr Dorota Kisiała (1E)

Uczniowie, którzy w 3 klasie GTE zdawali egzamin DSD I z języka niemieckiego, odebrali certyfikaty. Większość z nich będzie w LOTE kontynuować naukę tego języka na poziomie rozszerzonym i przygotowywać się do uzyskania certyfikatu DSD II.

Dzięki współpracy z Kościołem Luterańskim ELCA w USA, konwersacje z języka angielskiego poprowadzi w tym roku Mrs. Monica Meyer pochodząca z Hawajów.

Przed nami wszystkimi wiele wyzwań i ciekawych przedsięwzięć. Życzmy więc sobie wszyscy powodzenia!