• ban06.jpg
  • ban07.jpg
  • ban08.jpg
  • ban09.jpg
  • ban10.jpg
  • ban11.jpg

Szymon Kubicius – uczeń klasy drugiej LOTE – zdobył dwa złote medale (indywidualnie i drużynowo) w Trzeciej Środkowoeuropejskiej Olimpiadzie Matematycznej. Zawody odbyły się w Poznaniu w dniach od 24 do 29 września 2009 roku (26 września miały miejsce zawody indywidualne, zaś 27 września – drużynowe).

W olimpiadzie brały udział sześcioosobowe drużyny z 10 państw Europy: Austrii, Chorwacji, Czech, Niemiec, Węgier, Litwy, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii i Polski.

Szczegóły na stronie www.memo2009.wmi.amu.edu.pl

Sukces Szymona jest ogromny! Warto podkreślić, że jest on pierwszą osobą z naszego regionu, która zakwalifikowała się do tej olimpiady oraz (co najważniejsze!) osiągnęła taki rezultat!!!

Marzeniem Szymona jest zakwalifikowanie się do drużyny startującej w Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej. Swój cel będzie mógł zrealizować już w tym roku, bowiem po raz kolejny startuje on w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej.

Do wszystkich olimpiad i konkursów Szymona Kubiciusa przygotowywał oraz cennych wskazówek udzielał i opiekę sprawował nauczyciel matematyki mgr Tomasz Glajcar.