• budynek2.png
  • IMG_3379.JPG
  • klasa.jpg
  • rpa.png
  • rpab1.png
  • rpab2.png

W dniach od 13 do 15 marca w Poznaniu odbył się etap centralny XXXVII Olimpiady Języka Francuskiego. LOTE reprezentowane było przez uczennicę klasy IIb – Sophie Bisch. Zawody etapu centralnego podzielone zostały na część pisemną i ustną. Zakres materiału był bardzo obszerny. Poza znajomością języka francuskiego uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z zakresu historii, literatury oraz kulturoznawstwa Francji i krajów francuskiego obszaru językowego.

W sobotnie przedpołudnie, po dwudniowych zmaganiach wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie zgromadzili się w Sali Lubrańskiego, w budynku Collegium Minus Uniwersytetu Adama Mickiewicza na uroczystości, podczas której zostały ogłoszone wyniki i podana została lista laureatów i finalistów. Spośród 62 osób 20 otrzymało tytuł laureata, pozostali natomiast uhonorowani zostali tytułem finalisty. Sophie już po raz drugi została laureatką. Gratulujemy !!!