• ban06.jpg
  • ban07.jpg
  • ban08.jpg
  • ban09.jpg
  • ban10.jpg
  • ban11.jpg

Uczeń kl. 2b LOTE Robert Troszok został laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” w zakresie geografia z geologią. Olimpiada była trzystopniowa, brało w niej udział 404 uczniów z całej Polski. Z tej grupy wyłoniono 20 najlepszych geografów. Laureaci olimpiady przyjmowani są na studia w AGH w Krakowie z pominięciem procedury rekrutacyjnej.

Robert jest również finalistą XL Olimpiady Geograficznej, która odbyła się w dniach od 24 do 27 kwietnia br. w Puławach. Tytuł finalisty daje 100% punktów na maturze z geografii.

Do obu konkursów Roberta przygotowała nauczycielka geografii mgr Anna Hussar.