• ban06.jpg
  • ban07.jpg
  • ban08.jpg
  • ban09.jpg
  • ban10.jpg
  • ban11.jpg

Kinga Zorychta, uczennica klasy 3a, zdobyła główną nagrodę w IV Regionalnej Olimpiadzie Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym pod patronatem naukowym Wydziału Nauk o Zdrowiu ATH w Bielsku-Białej. To już czwarta edycja olimpiady, skierowana do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 4 powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz Miasta Bielska-Białej.

Głównym celem olimpiady jest upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego oraz wzrost świadomości sprzyjający lepszemu rozumieniu natury zaburzeń psychicznych i zwalczaniu stereotypów.

Znaczenie olimpiady potwierdzili liczni uczestnicy, w tym z samego powiatu cieszyńskiego, łącznie we wszystkich edycjach udział wzięło 614 uczniów z kilkunastu szkół ponadgimnazjalnych. Nad przygotowaniem Kingi do olimpiady czuwała pedagog Agnieszka Liberda.