• ban06.jpg
  • ban07.jpg
  • ban08.jpg
  • ban09.jpg
  • ban10.jpg
  • ban11.jpg

Kasia Puczok i nauczyciel WOS mgr Janusz Gabryś

Uczennica klasy 2 LOTE Katarzyna Puczok została finalistką Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Jest to jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych olimpiad przedmiotowych w Polsce, w tym roku odbyła się jej LVII edycja. Uczestnicy Olimpiady muszą spełnić bardzo wysokie wymagania. Tradycyjnie, jak co roku, zakres wiedzy wymaganej na Olimpiadzie obejmował stałe zagadnienia, takie jak „Przemiany społeczno-gospodarcze we współczesnym świecie i w Polsce”, „Struktury i mechanizmy życia politycznego i społecznego w Polsce i świecie” oraz temat zmienny Olimpiady, w tym roku były to wiadomości z zakresu „Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego”.

Po zawodach szkolnych, które zostały przeprowadzone w szkole dnia 27.11.2015, w dniu 16 stycznia 2016 r. w Częstochowie odbyły się zawody okręgowe. Uczestnicy odpowiadali na pytania testowe, a następnie 20 procent najlepszych kwalifikowało się do etapu ustnego. Z ponad 100 uczestników z województwa śląskiego do etapu centralnego zakwalifikowało się 7 olimpijczyków.

W dniach 19-20 marca 2016 r. w Warszawie na Uniwersytecie Warszawskim odbyły się zawody centralne, także dwuetapowe.

Kasi gratulujemy wspaniałego wyniku na Olimpiadzie oraz 100 procent na świadectwie maturalnym z Wiedzy o Społeczeństwie w 2017 r.