• budynek2.png
  • IMG_3379.JPG
  • klasa.jpg
  • rpa.png
  • rpab1.png
  • rpab2.png

3 czerwca 2016 r., cieszyński oddział SITPChem (Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego) i II LO im. M. Kopernika w Cieszynie, zorganizowały Dzień Chemika.

W konkursie wiedzy o promieniotwórczości dla szkół ponadgimnazjalnych I i II miejsce zajęły kolejno Magda Kubala i Agnieszka Goryczka z klasy 2A LOTE.

Z kolei w konkursie multimedialnym dla szkół gimnazjalnych na prezentację „Promieniotwórczość – czy nadal się jej boimy” uczennice klasy 2B GTE – Matylda Forszpaniak i Marta Chrapek – zajęły I miejsce. Dziewczyny udowodniły, że promieniotwórczość jest twórcza!

Ponadto, w tym dniu pani Wioletta Zamarska – nauczycielka chemii z LOTE i GTE – otrzymała Honorową Oznakę Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i odznaczonym!