• ban06.jpg
  • ban07.jpg
  • ban08.jpg
  • ban09.jpg
  • ban10.jpg
  • ban11.jpg

Pisanie, czytanie, wyrażanie swoich refleksji w formie eseju czy rozprawki nie jest pracą łatwą ani rozrywką zbyt popularną. Tym bardziej więc warto docenić tych, którzy chcą to robić i robią to dobrze. Wśród laureatów i finalistów XVI Konkursu na Pracę z Literatury organizowanego prze Pracownię Lingwistyczną Pałacu Młodzieży w Katowicach znaleźli się po raz kolejny uczniowie LOTE.

W zeszłym roku (2015) I nagrodę otrzymała Agnieszka Goryczka, wówczas uczennica klasy I, która swoją pracę przygotowywała pod opieką K. Słupczyńskiej). W tym roku (2016) II nagrodę i tytuł laureata otrzymał Marcin Chrapek (opiekun: K. Słupczyńska), natomiast wyróżnienia otrzymała Julia Mitas (opieka: A. Ogórek) oraz Marcin Kornacki (opieka: K. Słupczyńska).

Nagrodzonym i wyróżnionym młodym literatom z LOTE gratulujemy!