• ban06.jpg
  • ban07.jpg
  • ban08.jpg
  • ban09.jpg
  • ban10.jpg
  • ban11.jpg

Marcelina Piechaczek uzyskała stypendium Prezesa Rady Ministrów.