• ban06.jpg
  • ban07.jpg
  • ban08.jpg
  • ban09.jpg
  • ban10.jpg
  • ban11.jpg

W maju 2019 r. do egzaminu maturalnego przystąpiło 62 tegorocznych absolwentów LOTE oraz 10 absolwentów z lat ubiegłych. Lotersi zdali egzaminy ustne – jak zwykle :) – na bardzo wysokim poziomie (język polski – 84%, język angielski – 92% , język niemiecki – 95%). Jednak to nie egzaminy ustne decydują o możliwościach studiowania na wymarzonych kierunkach wyższych uczelni, lecz wyniki egzaminów pisemnych na poziomie rozszerzonym. Analizując wyniki tych egzaminów, możemy śmiało stwierdzić, że wyniki naszych maturzystów są świetne. Przewyższają bowiem znacznie wyniki krajowe, wojewódzkie i powiatowe, co doskonale widać na wykresach.

Nasi tegoroczni absolwenci uzyskali na egzaminach pisemnych czołowe wyniki wśród liceów województwa śląskiego: drugi wynik z jęz. angielskiego i trzeci z jęz. niemieckiego na poziomie podstawowym, trzeci wynik z biologii, czwarty wynik z chemii i piąty wynik z geografii na poziomie rozszerzonym. Z pozostałych przedmiotów uzyskali także wysokie wyniki.