• ban06.jpg
  • ban07.jpg
  • ban08.jpg
  • ban09.jpg
  • ban10.jpg
  • ban11.jpg

Szymon Kubicius jest uczniem I klasy Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie. Swoją przygodę z matematyką rozpoczął jeszcze w Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego pod kierunkiem mgra Tomasza Glajcara, który jest nauczycielem matematyki w obu szkołach.

Szymon został finalistą Olimpiady Matematycznej, a na szczeblu centralnym we Wrocławiu uplasował się na 15 pozycji, uzyskał wyróżnienie i został członkiem reprezentacji Polski w Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej Państw Środkowoeuropejskich. Warto zaznaczyć, że przez kilkanaście ostatnich lat, żaden uczeń szkoły powiatu cieszyńskiego nie znalazł się w finale olimpiady matematycznej.

Tytuł finalisty zapewnia Szymonowi 100% punktów na maturze z matematyki na poziomie rozszerzonym oraz wstęp na wszystkie techniczne uczelnie w kraju.

Nie jest to jedyny (chociaż najbardziej prestiżowy) konkurs, w którym Szymon brał udział. Oprócz tego uzyskał on:

  • tytuł laureata w Ogólnopolskiej Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH;

  • tytuł laureata (z maksymalną ilością punktów) w Śląskim Konkursie Matematycznym.

16 i 17 maja Szymon będzie uczestniczył w finale Ogólnopolskiego Konkursu Gry Matematyczne i Logiczne.

Warto podkreślić, że Szymon już w Gimnazjum odnosił sukcesy matematyczne (Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej oraz laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego). Pasją matematyczną zaraził go wspomniany już mgr Tomasz Glajcar, zaś szkoła stwarza duże możliwości realizowania tej pasji, włącznie z indywidualnym tokiem nauczania.