• ban06.jpg
  • ban07.jpg
  • ban08.jpg
  • ban09.jpg
  • ban10.jpg
  • ban11.jpg

Z radością i dumą informujemy o dalszych sukcesach naukowych naszego ucznia Szymona Kubiciusa. Szymon wraz z czterema innymi młodymi matematykami, wyłonionymi w olimpiadzie centralnej na wiosnę br., reprezentował nasz kraj na Międzynarodowych Zawodach Matematycznych Państw Bałtyckich w Reykjaviku w Islandii. Reprezentanci Polski pochodzili z liceów ogólnokształcących z Cieszyna, Wrocławia, Rzeszowa, Torunia i Oświęcimia.

Nasz matematyczny team przebywał w Reykjaviku od 4 do 8 listopada. Zawody odbyły się w sobotę 6 listopada, a wzięli w nich udział reprezentanci krajów: Danii, Estonii, Finlandii, Islandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Szwecji i miasta Petersburg. W kilkugodzinnym teście zespoły miały do rozwiązania 20 zadań niemal ze wszystkich działów matematyki. Polscy zawodnicy poradzili sobie z niełatwymi zadaniami najlepiej ze wszystkich i zdobyli najwyższą nagrodę – Złoty Medal!

Organizatorzy zapewnili młodym uczestnikom zawodów turystyczne atrakcje – licealiści zwiedzili miasto Reykjavik, w tym muzeum Wikingów, dotarli do krainy gorących gejzerów, a przed matematycznymi emocjami zrelaksowali się w kompleksie rekreacyjnym „Błękitna Laguna”.

Złoty Medal zdobyty na Islandii to kolejny międzynarodowy sukces Szymona, bowiem w ubiegłym roku na konkursie państw środkowoeuropejskich wywalczył on również – i to zarówno w kategorii zespołowej jak i indywidualnej – złoty medal. Takie wyniki gwarantują Szymonowi wolny wstęp na wydziały matematyczne wszystkich uniwersytetów i politechnik w kraju. Już teraz niektóre uczelnie (np. Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu) zabiegają o niego, przysyłając zaproszenia do studiowania. Kilka dni temu Szymon zaproszony został na kolejny konkurs matematyczny – tym razem do Rumunii.

Za wybitne wyniki Szymon Kubicius otrzymał Stypendium Ministra Edukacji Narodowej. Z kolei Fundacja Na Rzecz Dzieci Uzdolnionych przyznała mu stypendium na kolejny rok, co oznacza, że Szymon będzie mógł uczestniczyć w obozach naukowych i wykładach akademickich.

Szymon, a także jego nauczyciel matematyki – mgr Tomasz Glajcar – zasłużyli na najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy naszego wielkiego uznania.

Na początku 2011 r. Szymon będzie brał udział w kolejnej olimpiadzie matematycznej. Wierzymy, że także tym razem zaprowadzi go ona na międzynarodowe konkursy – być może na Światową Olimpiadę Matematyczną. Póki co, Szymon przygotowuje się do matury, choć już dziś zwolniony jest z egzaminu obowiązkowego z matematyki, a na świadectwie dojrzałości zostanie mu wpisanych 100% punktów.