• ban06.jpg
 • ban07.jpg
 • ban08.jpg
 • ban09.jpg
 • ban10.jpg
 • ban11.jpg

Zasady wpłacania wpisowego i czesnego

Wysokość wpisowego i czesnego dla LOTE ustala organ prowadzący szkoły.

 

WPISOWE

 1. Wpisowe wpłacane jest jednorazowo przez rodziców uczniów przyjętych do Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego, w kwocie 300 zł, w terminie do 20.08.2020 r., na rachunek bankowy:

  nr 56 1750 0012 0000 0000 3372 1242
  BNP Paribas Bank Polska S.A.

  Nie uregulowanie wpisowego w terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze szkoły.
   
 2. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 3. Wpisowe jest przeznaczone na potrzeby szkół TE.
 4. W przypadku przyjęcia ucznia do szkoły w czasie roku szkolnego wpisowe musi być wpłacone w dniu przyjęcia do szkoły.
 5. W przypadku przyjęcia kolejnego dziecka tych samych rodziców do Liceum Ogólnokształcącego TE zwalnia się ich z obowiązku wpłacania wpisowego, pod warunkiem, że pierwsze dziecko będzie uczniem jednej ze szkół TE w roku szkolnym 2020/2021.
 6. Uczeń jest zwolniony z wpłacania wpisowego, jeżeli kontynuuje naukę na kolejnym szczeblu w szkołach TE.


CZESNE

 1. Czesne za jeden rok szkolny należy wpłacać przez 12 miesięcy według załączonego do umowy o świadczenie usług oświatowych harmonogramu, na rachunek bankowy podany w umowie.
 2. Czesne dla klas III w LOTE płatne jest 9 miesięcy, tj. od września do maja włącznie, według załączonego do umowy o świadczenie usług oświatowych harmonogramu, na rachunek bankowy podany w umowie.
 3. Jednorazowa opłata za użytkowanie szafki ubraniowej doliczona zostanie do pierwszego czesnego w wysokości 70 zł.

Tabela opłat czesnego obowiązująca od dnia 1.09.2020 r.

 • dla klas od I do II: 575 zł (dla drugiego dziecka: 495 zł)
 • dla klas III: 645 zł (dla drugiego dziecka: 570 zł)