• budynek2.png
 • IMG_3379.JPG
 • klasa.jpg
 • rpa.png
 • rpab1.png
 • rpab2.png

Od roku szkolnego 2016-2017 wprowadziliśmy międzynarodowy program nauczania języka niemieckiego DSD II (DEUTSCHES SPRACHDIPLOM).

POBIERZ ULOTKĘ INFORMACYJNĄ!

 

DSD jest wspólnym przedsięwzięciem Konferencji Ministrów Kultury Landów RFN i Ministerstwa Kultury RP, finansowanym przez rząd Republiki Federalnej Niemiec.

Dyplom DSD II, C1 jest dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów wyższych w Niemczech lub ubiegania się o stypendium w krajach niemieckojęzycznych.

 

Dlaczego warto wybrać klasę DSD II w LOTE z poszerzonym językiem niemieckim:

 • 6 godzin jęz. niemieckiego tygodniowo / intensywna nauka w małych grupach
 • przygotowanie do egzaminu odbywa się w ramach lekcji
 • egzamin jest przewidziany dla całej grupy –  nie można się do niego przygotowywać indywidualnie
 • egzamin jest bezpłatny i przeprowadzany na miejscu
 • egzamin jest przeprowadzany na całym świecie, zawsze według tych samych kryteriów  / w ponad 70 krajach, w ponad 1000 szkołach /
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka niemieckiego jest uznawany w całej Europie
 • bezpłatny dostęp do materiałów językowych
 • udział w ciekawych projektach
 • stypendia wyjazdowe dla młodzieży do Niemiec

 

Dyplom DSD II (wpisany w Europejskie Portfolio Językowe) zwiększy Twoje szanse na rynku pracy!