• jublote2.png
 • jublote3.png
 • jublote4.png
 • jublote5.png

Godziny pracy psychologa szkolnego

 • poniedziałek: 11:15 – 15:15
 • środa: 8:00 – 11:00

 

Naczelną wartością dla psychologa szkolnego - dobro dziecka

Psycholog pracujący w szkole występuje  w wielu rolach.

Najczęściej jest postrzegany jako:

 • specjalista od spraw psychiki, problemów rozwojowych, emocjonalnych, dorastania, wychowania, nauczania,
 • osoba, której można powierzyć swoje osobiste problemy,
 • osoba wspierająca ucznia, rodzinę i nauczyciela,
 • osoba rozwiązująca konflikty, współpracująca z innymi,
 • diagnosta, który określa trudności dziecka oraz ustala ich przyczyny, diagnozuje problemy w grupie, w klasie, pomiędzy nauczycielami i uczniami, rodzicami i dziećmi,
 • osoba monitorująca i koordynująca pomoc dziecku w szkole i poza nią,
 • osoba pomagająca dziecku w odnalezieniu się w rzeczywistości szkolnej,
 • osoba współpracująca z rodziną dziecka – diagnozująca sytuację rodzinną, podejmująca działania interwencyjne i wspierające,
 • osoba współpracująca z gronem pedagogicznym.

Uczniowie przychodzą do psychologa, żeby się zwierzyć, naradzić, wymyślić wspólnie rozwiązanie, opowiedzieć o trudnych zdarzeniach i przeżyciach, odreagować napięcie, wyzłościć się, uspokoić. By poprosić o pomoc, poradę, rozwiać wątpliwości albo żeby popłakać. Również po to, by się pochwalić, powiedzieć, że sobie poradzili, zrobili coś, co było dla nich trudne, że są z siebie dumni, ponieważ udało im się.
 

Drodzy Rodzice!

Serdecznie zapraszam Państwa:

 • po porady, konsultacje, zapytania związane z procesem wychowania i nauczania,
 • po wsparcie w trudnych dla Państwa chwilach,
 • gdy trzeba wspólnie działać, aby pomóc dziecku w problemach
  w szkole lub poza nią,
 • gdy pojawiają się problemy wychowawcze lub problemy rodzinne,
 • gdy zauważacie Państwo, że dziecko ma trudności emocjonalne lub problemy z nauką - przejawia trudności z motywacją do nauki, bywa przygnębione, smutne, unika kontaktu, izoluje się, ma trudności w radzeniu sobie z emocjami (bywa agresywne, wybuchowe, płaczliwe)
 • gdy pojawiają się konflikty dziecka z nauczycielami,
 • gdy pojawiają się trudności w relacjach z rówieśnikami,
 • gdy istnieje podejrzenie, że dziecko sięga po alkohol lub substancje psychoaktywne (narkotyki, inne używki),
 • gdy dziecko ucieka w świat wirtualny, np. Internetu, gier komputerowych,
 • oraz by lepiej zrozumieć swoje dziecko, polepszyć kontakt z nim i umieć wspierać je okresie dorastania…

Rodzice przychodzą do psychologa zapraszani przez niego samego lub przez wychowawcę, a także z własnej woli, zazwyczaj wtedy, gdy pojawia się jakiś problem.

Rodzice przychodzący do szkoły są otoczeni szczególną opieką, by mogli w bezpiecznych warunkach zmierzyć się z własnymi problemami i uczuciami, opowiedzieć o swoich kłopotach z dzieckiem, sytuacją osobistą i rodzinną.

 

"Każdy młody człowiek wcześniej czy później dokonuje zdumiewającego odkrycia, że także rodzice mają niekiedy rację."
Andre Malra
 

Zajęcia „Gimnastyka mózgu”

Kinezjologia Edukacyjna, której twórcą jest dr Paul i Gail Dennison, to nowy kierunek w naukach humanistycznych o związkach ruchu ciała z organizacją i funkcjonowaniem mózgu, wykorzystujący elementy psychologii, pedagogiki, neurofizjologii i anatomii.

Kinezjologia Edukacyjna pokazuje w praktyce możliwości wykorzystania naturalnego ruchu fizycznego niezbędnego do organizowania pracy mózgu i ciała podczas uczenia się.

Dr Paul Dennison odkrył proste ruchy, które mają bezpośrednio wpływ na stymulację mózgu.

Ćwiczenia mózgu mają na celu przywrócenie zablokowanych na skutek stresu – oraz wypracowanie nowych – połączeń nerwowych, po których biegną impulsy do kory mózgowej, gdzie odbywa się właściwy proces uczenia się. Są one także sposobem na problemy szkolno-wychowawcze.

Ćwiczenia te także usuwają zmęczenie, energetyzują, odprężają i relaksują.

Ćwiczenia z gimnastyki mózgu poprzez ćwiczenia relaksujące i stabilizujące układ nerwowy wpływają również na zmniejszenie objawów nadruchliwości występujących u dzieci nadpobudliwych psychoruchowo.

Kinezjologia Edukacyjna została uznana w USA oraz innych 80 krajach za jedną z czołowych metod wspierających uczenie się. 

Ćwiczenia „Gimnastyki Mózgu” są przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców, tj. dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 lat), szkolnym, dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz dla dorosłych, a także seniorów (bez ograniczeń wiekowych), którzy są zainteresowani usprawnianiem różnych obszarów swojego funkcjonowania.

Ćwiczenia „Gimnastyki Mózgu” usprawniają:

 • koordynację i współpracę półkul mózgowych,
 • pamięć krótko i długotrwałą,
 • koncentrację i zdolności skupienia uwagi,
 • koordynacje ruchową, 
 • funkcje grafomotoryczne: kaligrafia, krzywe, nieczytelne pismo,
 • proces pisania (pisania twórczego) i czytania ze zrozumieniem,
 • spostrzeganie wzrokowe, umiejętność różnicowania i rozumienia symboli, koordynację wzrokowo-ruchową, 
 • proces myślenia: umiejętność formułowania myśli, abstrakcyjne myślenie,
 • rozumienie ze słuchu, pisanie ze słuchu, umiejętność wykonywania poleceń, 
 • zdolności matematyczne (tabliczka mnożenia, zapamiętywanie cyfr, rachunki), 
 • motywację do działania, dążenia do wytyczonych celów,
 • umiejętność adekwatnego komunikowania się ze sobą i otoczeniem, 
 • zdolności organizacyjne,
 • pełniejsze rozumienie sytuacji społecznych i rozwiązywanie problemów,
 • poczucie własnej wartości,
 • pozytywne nastawienie,
 • równowagę emocjonalną,
 • radzenie sobie ze stresem.

Zajęcia grupowe dla uczniów naszej szkoły:
każda ŚRODA – godz. 14.15-15:00

Zapraszam!