• ban06.jpg
 • ban07.jpg
 • ban08.jpg
 • ban09.jpg
 • ban10.jpg
 • ban11.jpg

Terminy rekrutacji do LOTE na rok szkolny 2019/2020
DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

(na podstawie decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28.12.2018 r. w sprawie terminów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych)
 

 1. Podanie do publicznej wiadomości przez kuratora oświaty harmonogramu czynności (http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-dla-absolwentow-szkol-podstawowych/)
  – do końca stycznia 2019 r.
   
 2. Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym
  – do końca lutego 2019 r.
   
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej terminu przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych
  – do końca lutego 2019 r.
   
 4. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami
  – od 13 maja do 25 czerwca 2019 r.
   
 5. DZIEŃ OTWARTY LOTE dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
  – 23 maja 2019 r. (czwartek)
   
 6. Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (w formie rozmowy wstępnej) dla absolwentów gimnazjów (UWAGA: uczniowie GTE nie przystępują do rozmowy wstępnej – otrzymują punkty od zespołu nauczycieli uczących w klasach trzecich GTE)
  – 27 maja 2019 r. (termin dodatkowy: 3 czerwca 2019 r.)
   
 7. Test z języka niemieckiego dla uczniów po gimnazjum (nie decyduje o przyjęciu do LOTE, a jedynie o przydziale do grup zaawansowania)
  – 27 maja 2019 r.
   
 8. Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (w formie rozmowy wstępnej) dla absolwentów szkół podstawowych (UWAGA: uczniowie SPTE nie przystępują do rozmowy wstępnej – otrzymują punkty od zespołu nauczycieli uczących w klasach ósmych SPTE)
  – 28 maja 2019 r. (termin dodatkowy: 3 czerwca 2019 r.)
   
 9. Test z języka niemieckiego dla uczniów po szkole podstawowej (nie decyduje o przyjęciu do LOTE, a jedynie o przydziale do grup zaawansowania)
  – 28 maja 2019 r.
   
 10. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych
  – 3-5 czerwca 2019 r.
   
 11. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewn.
  – 21-25 czerwca 2019 r.
   
 12. Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną
  – do 28 czerwca 2019 r.
   
 13. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  – do 16 lipca 2019 r.
   
 14. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewn.
  – 16-24 lipca 2019 r.
   
 15. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
  – 25 lipca 2019 r.