• budynek2.png
  • IMG_3379.JPG
  • klasa.jpg
  • rpa.png
  • rpab1.png
  • rpab2.png

14 września 2016 r. grupa uczniów LOTE uczęszczających na seminarium z geografii wzięła udział w wycieczce na Morawy w Czechach. Razem z nauczycielkami – Anną Hussar i Ireną Dordą zwiedziliśmy Ołomuniec – miasto pałaców, świątyń , barokowych fontann i romantycznych zakątków.

Na uwagę szczególne zasługuje Kolumna Św. Trójcy – wpisana na listę UNESCO, ratusz, zegar astronomiczny, dolny i górny rynek, kościół św. Maurycego, willa Primavesi i pałac arcybiskupi. Szkoda, że nie mieliśmy więcej czasu, aby lepiej poznać to piękne miasto.

Następnie pojechaliśmy do Vilemovic. Z parkingu przeszliśmy do miejsca, z którego widać było Przepaść Macochy o głębokości 138 m.

Potem zjechaliśmy kolejka gondolową do Pustego Żlebu, by wejść do Jaskini Punkevnej. Podczas zwiedzania można w niej było zobaczyć fantastyczne, kolorowe formy krasowe: stalaktyty, stalagmity, makarony, kolumny skalne, draperie i ambony, które przybierając różne kształty i będąc podświetlonymi, stanowiły bajkowe widoki. Część trasy zwiedzanej jaskini pokonaliśmy płynąc łódką podziemnym korytem rzeki Punkvy.

W czasie jazdy busem po Morawach poznawaliśmy historię i zabytki mijanych miast, a także topografię terenu.