• budynek2.png
  • IMG_3379.JPG
  • klasa.jpg
  • rpa.png
  • rpab1.png
  • rpab2.png

Jesteśmy dumni z naszych maturzystów!

W maju 2017 r. do egzaminu maturalnego przystąpiło 45 absolwentów LOTE. Egzaminy ustne zdali oni na bardzo wysokim poziomie (język polski – 79,8%, język angielski – 92,2% , język niemiecki – 87,7%).

Jednak to nie egzaminy ustne decydują o możliwościach studiowania na wymarzonych kierunkach wyższych uczelni lecz wyniki egzaminów pisemnych na poziomie rozszerzonym. Analizując wyniki tychże egzaminów, możemy śmiało stwierdzić: „Jesteśmy dumni z naszych Maturzystów!” Wyniki Lotersów przewyższają bowiem znacznie wyniki krajowe, wojewódzkie i powiatowe, co doskonale widać na wykresach :)