• budynek2.png
 • IMG_3379.JPG
 • klasa.jpg
 • rpa.png
 • rpab1.png
 • rpab2.png

W woj. śląskim w 2015 r. maturę przeprowadzono w 376 szkołach licealnych. Zdawalność wyniosła 80%. Wyniki egzaminów pisemnych OKE dostarczyła do szkół 30.06.2015 r.

W LOTE przeprowadzono 19 egzaminów pisemnych oraz egzaminy ustne z języka polskiego i języków obcych. Wszyscy absolwenci LOTE zdali maturę.


Pobierz wykresy przedstawiające


W części pisemnej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych, średnia LOTE jest dużo wyższa od średniej krajowej oraz średniej województwa śląskiego.

 

 

Poniżej zamieszczamy porównanie wyników LOTE ze średnimi wynikami uzyskanymi w woj. śląskim, z kilku wybranych przedmiotów, zdawanych na poziomie rozszerzonym.

 • CHEMIA:
  wynik LOTE wyższy o 30% od średniej woj. śląskiego
  / 2 miejsce w woj. śląskim /

 • BIOLOGIA:
  wynik LOTE wyższy o 26% od średniej woj. śląskiego
  / 4 miejsce w woj. śląskim /

 • JĘZYK NIEMIECKI:
  wynik LOTE wyższy o 33% od średniej woj. śląskiego
  / 4 miejsce w woj. śląskim /

 • GEOGRAFIA:
  wynik LOTE wyższy o 20% od średniej woj. śląskiego
  / 16 miejsce w woj. śląskim /

 • WOS:
  wynik LOTE wyższy o 20% od średniej woj. śląskiego

 • JĘZYK POLSKI:
  wynik LOTE wyższy o 19% od średniej woj. śląskiego

 • JĘZYK ANGIELSKI:
  wynik wyższy o 12% od średniej woj. śląskiego

W pozostałych przedmiotach różnica wyników LOTE a woj. śląskiego wyniosła poniżej 10%.