• budynek2.png
  • IMG_3379.JPG
  • klasa.jpg
  • rpa.png
  • rpab1.png
  • rpab2.png


Wyniki matur w LOTE
względem innych szkół - na tle Polski, województwa oraz powiatu
WG RANKINGU CZASOPISMA „Perspektywy”