• budynek2.png
  • IMG_3379.JPG
  • klasa.jpg
  • rpa.png
  • rpab1.png
  • rpab2.png

W poniedziałek 24 października 2016 r. w czasie warsztatów dla nauczycieli powiatu cieszyńskiego (realizowanych jako wsparcie metodyczne) nasza germanistka p. Justyna Sobota opowiadała o swoich doświadczeniach zdobytych w czasie seminarium w Bremie i Rostocku. Było to jedno z pięciu seminarów, w których nauczyciele LOTE wzięli udział w ramach Projektu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: "Pluricentryczne i interkulturowe nauczanie w obszarze języków obcych oraz języka polskiego i historii z możliwością na wyrównanie szans edukacyjnych".

Obejrzyj prezentację