• budynek2.png
  • IMG_3379.JPG
  • klasa.jpg
  • rpa.png
  • rpab1.png
  • rpab2.png

Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie realizowało projekt:

Pluricentryczne i interkulturowe nauczanie w obszarze języków obcych oraz języka polskiego i historii z możliwością na wyrównanie szans edukacyjnych,

na który pozyskało środki w wyniku konkursu wniosków w roku 2014, ogłoszonego i zarządzanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w ramach projektu, pt. “Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu “Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty. Z pozyskanych środków pięcioro przedstawicieli Rady Pedagogicznej LOTE odbędzie indywidualne szkolenia w następujących krajach: Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka-Brytania  w 2016 roku.

Nauczyciele języków obcych chcą być „żywym” przykładem dla swoich wychowanków, dlatego podejmują różne wyzwania, aby pokazać, jak ważna jest solidna umiejętność językowa, która umożliwia swobodne przemieszczanie się po świecie. Chcąc być nauczycielami nowoczesnymi, muszą podążać za zmianami. Udział w projekcie spowoduje wzrost ich kompetencji zawodowych oraz językowych.

Dagmara Jagucka-Mielke
Koordynator projektu