Dominik Woltman finalistą Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Dominik Woltman został finalistą 65 Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. W olimpiadzie w szkołach średnich w całej Polsce wzięło udział prawie 16000 uczniów, a 116 z nich dostało się do etapu centralnego.

Finał odbył się w dniach 6-7 kwietnia na Uniwersytecie Warszawskim. Etap pisemny finału przeszło pozytywnie i do etapu ustnego dostało się 63 uczniów i uczennic. Serdeczne gratulacje finalistą i laureatom złożyła Minister Edukacji Barbara Nowacka pisząc: „Na szczególne uznanie zasługują wybitne zdolności każdego z uczniów i każdej z uczennic, w tym interdyscyplinarna wiedza z zakresu nauk politycznych, procesów społecznych, stosunków miedzynarodowych, europeistyki czy prawa, zdolność krytycznego myślenia, wreszcie – kreatywne podejście do rozwiązywania problemów.

Miano Finalisty bądź Laureata Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym stanowi więc szczególny powód do dumy. Droga Młodzieży, gratuluje wysokich osiągnieć. Głęboko wierzę, że sukces, który świecicie dziś z nauczycielami oraz rodzicami, zainspiruje Was do pogłębiania indywidualnych pasji, a w niedalekiej przyszłości otworzy drzwi do naukowej lub zawodowej kariery.”

Scroll to Top