Michał Chmiel – 2c wśród 5 stypendystów Starosty Cieszyńskiego!!!

W czwartek, 20 czerwca 2024 roku, Janina Żagan – Starosta Cieszyński
wręczyła dyplomy pięciu Stypendystom Starosty Cieszyńskiego ze szkół ponadpodstawowych. Nasz Michał Chmiel – 2c został jednym z pięciu stypendystów. Gratulacje Michale!

Stypendia otrzymują uczestnicy finałów międzynarodowych konkursów i olimpiad, laureaci finałów krajowych olimpiad ogłaszanych corocznie w komunikacie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o wykazie olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego, turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego oraz laureatom pozostałych finałów ogólnopolskich konkursów przedmiotowych.

Wyboru Stypendystów spośród uczniów zgłoszonych przez dyrektorów szkół dokonuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego.

Scroll to Top