fbpx
  • ban06.jpg
  • ban07.jpg
  • ban08.jpg
  • ban09.jpg
  • ban10.jpg
  • ban11.jpg

Do egzaminów maturalnych w maju 2022 r. przystąpiło ponad 28 tysięcy absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Wśród nich znalazło się 46 uczniów LOTE. Nasi uczniowie na poziomie podstawowym uzyskali 100% zdawalności, a dodatkowo bardzo wielu z nich ma powody do zadowolenia z uzyskanych wyników na poziomie rozszerzonym :)

Maturzyści obowiązkowo musieli przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. A także do co najmniej jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym z tzw. przedmiotu dodatkowego do wyboru. Podobnie jak w ubiegłym roku nie było obowiązkowych egzaminów ustnych. Najczęściej wybieranym przedmiotem rozszerzonym w LOTE był – jak co roku – język angielski, następnie matematyka, biologia, fizyka i chemia.

W wielu przypadkach rezultaty naszych uczniów osiągnięte na poziomie rozszerzonym plasują nas w ścisłej czołówce wyników z pośród 575 szkół w województwie śląskim. Jesteśmy dumni, że – będąc małą szkołą – z powodzeniem konkurujemy ze szkołami z dużych ośrodków miejskich. I tym serdeczniejsze gratulacje należą się wszystkim nauczycielom, którzy przyczynili się do tegorocznych rezultatów! Od lat pokazujemy, że dobra współpraca pedagogów i młodzieży procentuje!

Pozostaje nam juz teraz tylko wierzyć w to, że większość z naszych abiturientów od października zasili szeregi studentów prestiżowych uczelni. Posyłamy ich w świat z ufnością, że sprostają wymogom szybko zmieniającego się świata i będę nadal rozwijać swoje talenty i pasje.

Poniżej prezentujemy zestawienia wyników LOTE na tle Polski oraz powiatu cieszyńskiego.