fbpx
  • ban06.jpg
  • ban07.jpg
  • ban08.jpg
  • ban09.jpg
  • ban10.jpg
  • ban11.jpg

Uczniowie LOTE biorący udział w tegorocznej edycji Olimpiady Przedsiębiorczości mieli możliwość uczestniczyć w warsztatach merytoryczno-mentoringowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Celem warsztatów było przedstawienie sposobów praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas przygotowań do olimpiad, a także pokazanie możliwych ścieżek rozwoju kariery zawodowej.

Jak pisał ks. Franciszek Michejda w przedmowie do Dziejów Kościoła Ewangelickiego w Księstwie Cieszyńskim „Przeszłość jest podstawą przyszłości”.
Pielęgnujemy tę przeszłość pamiętając o Patronie TE - w przeddzień Święta Reformacji na grobie ks. Franciszka Michejdy w Nawsiu zostały złożone kwiaty.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielki LOTE Anna Hussar i Małgorzata Hauptmann zostały docenione i nagrodzone, otrzymując z rąk Śląskiej Kurator Urszuli Bauer w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach Medal Komisji Edukacji Narodowej.

We wtorek 18 października 2022 r. część uczniów z klasy 1b (uczęszczających na lekcje religii ewangelickiej) wybrała się wraz z ks. Mateuszem Mendrochem na cmentarz ewangelicki przy ul. Bielskiej w Cieszynie. Celem tego wyjścia była pomoc w porządkowaniu tego miejsca.

W dniach 25.09-30.09.2022 my (uczniowie LOTE) mieliśmy okazję gościć uczniów z Poczdamu. Był to intensywny tydzień, każdego dnia czekały na nas inne atrakcje. Była między innymi przygotowana przez nas wycieczka po Cieszynie i gra terenowa, wycieczka do Krakowa oraz wycieczka w góry.