• ban06.jpg
  • ban07.jpg
  • ban08.jpg
  • ban09.jpg
  • ban10.jpg
  • ban11.jpg

W dniach 15 i 16 września 2019 r. 15 uczniów LOTE uczestniczyło w konferencji „Tworzymy pokój”. Organizatorem wydarzenia był Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce.

Konferencję zorganizowano, przy współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, w Centrum Konferencyjnym Muzeum Polin w Warszawie.

Uczniowie skorzystali z możliwości zakwaterowania w akademikach Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, a wieczorem w przeddzień konferencji licealiści spacerowali po zabytkowej części Warszawy w nocnej odsłonie i poddawali się urokowi miasta.

W poniedziałek rano uczniowie udali się na warsztaty do zachwycającego swoim designem muzeum Polin. Licealiści dowiedzieli się jakie są skuteczne sposoby komunikacji (warsztat przygotowała Fundacja Konrada Adenauera), czym są fake newsy oraz jak się przed nimi bronić (temat przedstawili pracownicy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka). Na drugim bloku zajęć poruszony został problem ubóstwa w Polsce (ten temat prezentował Klub Inteligencji Katolickiej). Uczniowie wynieśli z niego cenną wiedzę na temat przyczyn biedy i sposobów pomocy potrzebującym.

Po krótkiej przerwie i zaprezentowaniu dokumentów rozpoczęła się pierwsza debata: „Kościół, a demokracja – marzenia i rzeczywistość”. Grono ekspertów reprezentujących różne przekonania i style życia podjęło się omówienia i uargumentowania swojego zdania na ten trudny temat. Choć opinie uczestników bardzo się różniły, dyskusja pełna była szacunku i została przeprowadzona na wysokim poziomie. Nie zabrakło czasu na pytania publiczności.

W drugiej debacie „Wolność – dar czy przekleństwo wierzących ludzi?” wzięli udział przedstawiciele różnych religii: bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski), prymas Wojciech Polak (Kościół Rzymskokatolicki), rabin Małgorzata Kordowicz (Gmina Żydowska), dr Marek Moroń (Muzułmański Związek Religijny) oraz goście z zagranicy: biskup Karin Johannesson reprezentująca Kościół Szwecji oraz dr Kishan Manoda reprezentujący OSCE/ ODIHR. Paneliści dyskutowali na temat postrzegania wolności przez pryzmat ich wyznania oraz omawiali różne podejścia religii do tej kwestii.

Obie debaty uwiecznione zostały w postaci mapy myśli stworzonej przez dwie artystki, pracujące równolegle z trwającą dyskusją.