• ban06.jpg
  • ban07.jpg
  • ban08.jpg
  • ban09.jpg
  • ban10.jpg
  • ban11.jpg

We wtorek 1 września 2020 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. O godz. 9.00 rozpoczęło się nabożeństwo w Kościele Jezusowym z udziałem całej społeczności LOTE. Ks. proboszcz Marcin Brzóska, który pełni również funkcję prezesa Towarzystwa Ewangelickiego im. ks. Franciszka Michejdy, przywitał wszystkich zebranych i wygłosił kazanie. W nabożeństwie udział wzięli także katecheci: Urszula Maślanka i Mateusz Mendroch.

Od 2 września nasz Szkoła funkcjonuje w reżimie sanitarnym z zakrywaniem ust i nosa w przestrzeni wspólnej szkoły, z dozownikami do dezynfekcji rąk, z jednorazowymi rękawiczkami na informatyce, z komunikatami GIS rozwieszonymi na korytarzach i intensywnym wietrzeniem klas i korytarzy. To nowa szkolna rzeczywistość.

Jesteśmy przygotowani do nauczania zdalnego, jednak nic nie zastąpi bezpośrednich kontaktów. Staramy się odpowiedzialnie, w ramach możliwości, dbać o siebie nawzajem.