fbpx
  • ban06.jpg
  • ban07.jpg
  • ban08.jpg
  • ban09.jpg
  • ban10.jpg
  • ban11.jpg

Zachęceni rozwojem warsztatu metodycznego, podnoszeniem własnych kwalifikacji językowych oraz możliwością wymiany doświadczeń ze środowiskiem nauczycielskim z całej Europy i nie tylko, nauczyciele LOTE po raz drugi złożyli projekt w ramach programu unijnego Erasmus+ (realizowany w Polsce przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji FRSE).

Liceum Towarzystwa Ewangelickiego uzyskało środki na realizację projektu:

Pogranicze, Wielokulturowość, Różnorodność –
poznaję, rozumiem, działam

w ramach akcji „Mobilność kadry edukacji szkolnej” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Z pozyskanych środków siedmioro przedstawicieli Rady Pedagogicznej LOTE (nauczyciele języków obcych, języka polskiego, fizyki oraz historii) odbyło w 2017 r. indywidualne szkolenia w następujących krajach: Niemcy, Irlandia, Malta. Oprócz podniesienia kompetencji zawodowych nauczycieli biorących udział w mobilnościach zagranicznych, głównym celem projektu było promowanie europejskich wartości, uczenie młodzieży tolerancji i otwartości na świat.

Dagmara Jagucka-Mielke
Koordynator projektu

 

Na początku lipca 2017 r. nauczycielki języków obcych w LOTE Beata Bobola, Justyna Sobota oraz Dagmara Mielke odbyły dwutygodniowe szkolenie w Dublinie w Alpha College of English. Kurs, który ukończyły, obejmował 40 godzin zajęć praktycznych i dotyczył aspektów nauczania języków obcych w oparciu o najnowsze metody i trendy w pedagogice.

Podczas zajęć mających formę warsztatów uczestniczki dzieliły się pomysłami oraz spostrzeżeniami na temat prowadzenia lekcji, wykorzystania nowoczesnych technologii, gier językowych, motywowania uczniów do nauki oraz ciągłego udoskonalania warsztatu pracy nauczyciela. Możliwość wymiany doświadczeń w międzynarodowym gronie, z kolegami z Europy i nie tylko, pozwoliła na refleksję nad kondycją edukacji we współczesnym świecie, jej zadaniami oraz wyzwaniami.

Sprawozdanie z prezentacji projektu

Od 26.07 do 4.08 2017 r. brałam udział w Międzynarodowym Zjeździe Nauczycieli Języka Niemieckiego IDT w Fryburgu w Szwajcarii. Była to wyjątkowa okazja do wymiany doświadczeń, podzielenia się swoimi pomysłami i zaprezentowania na forum międzynarodowym naszych projektów realizowanych ze szkołami partnerskimi. Do takich należy projekt realizowany ze szkołą partnerską Paul Roos Gymnasium ze Stellenbosch w RPA. Tematem projektu była droga do wolności „Der Weg zur Freiheit”.

6 października 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie odbyła się lekcja otwarta prowadzona przez nauczycielkę języka angielskiego Beatę Bobolę. Na zajęcia te zaproszono wszystkich nauczycieli języków obcych uczących w szkole, jak i młodzież klas pierwszych i drugich. Inspiracją do lekcji była audycja w radiu BBC 4 pod tytułem „Should parents now what is happening at university?”

7 października 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie odbyło się spotkanie uczestniczek kursu „Overseas teaching methods”, który odbył się w Dublinie w lipcu tego roku: Beaty, Boboli, Justyna Soboty i Dagmary Jaguckiej-Mielke z wszystkimi nauczycielami języków obcych pracującymi w szkole.

Beata Bobola przedstawiła najciekawsze propozycje metodyczne dotyczące różnych sfer nauczania języka obcego np.: gramatyka, literatura, kultura, wymowa, poprzez użycie tradycyjnych metod, jak i mniej konwencjonalnych np.: film, teatr, media społecznościowe.

24 października 2017 r. w siedzibie Publisher-Innowacje w Cieszynie odbyło się szkolenie w ramach wsparcia metodycznego dla szkół ponadpodstawowych powiatu cieszyńskiego. Tematem szkolenia przeprowadzonego w języku niemieckim były różne aplikacje do nauki języków obcych i użycie kodów QR: „Landeskunde DACHL mit QR-Codes und anderen Apps”.

W dniach 23.10. – 27.10. 2017 r. w ramach projektu POWER+ uczestniczyłyśmy w kursie języka angielskiego, w jednej z najlepszych szkół językowych na Malcie - Maltalinqua (St. Julian’s). Zajęcia odbywały się w grupach 11-12 osobowych, a prowadzone były metodami aktywizującymi, nakierowanymi głównie na słuchanie i mówienie, czyli na umiejętności, które są nam najbardziej potrzebne podczas m.in. wymian międzynarodowych prowadzonych przez naszą szkołę LOTE. Nie zabrakło również gramatyki i ćwiczeń pisemnych, pomocnych w przypomnieniu sobie i utrwaleniu języka angielskiego, co z kolei może przydać się nam w korzystaniu z materiałów dydaktycznych publikowanych w tym języku.

15 listopada 2017 r. w cieszyńskiej kawiarni Kornel i Przyjaciele miał miejsce drugi już, związany z projektem POWER, wieczór z literaturą i kulturą BEZ/MIARY. Poprzedni, zorganizowany dokładnie rok temu, dotyczył poezji europejskiej. Tym razem zawęziliśmy obszar naszych zainteresowań do jednego, ale bardzo inspirującego miejsca – Dublina.