fbpx
  • ban06.jpg
  • ban07.jpg
  • ban08.jpg
  • ban09.jpg
  • ban10.jpg
  • ban11.jpg

6 października 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie odbyła się lekcja otwarta prowadzona przez nauczycielkę języka angielskiego Beatę Bobolę. Na zajęcia te zaproszono wszystkich nauczycieli języków obcych uczących w szkole, jak i młodzież klas pierwszych i drugich. Inspiracją do lekcji była audycja w radiu BBC 4 pod tytułem „Should parents now what is happening at university?”

Nauczycielka przygotowała debatę, którą przeprowadzili uczniowie klasy trzeciej, bazując na materiałach metodycznych, które zostały przedstawione na kursie metodycznym „Overseas teaching methods” w Dublinie w lipcu tego roku. Celem debaty było omówienie problemu i zajęcie stanowiska (four corner debate). Na początku dyskusji zarówno uczniowie klasy trzeciej, jak i uczniowie zaproszeni wyrazili swoja opinie na ten temat. Nauczycielka kierując się wskazówkami z kursu wprowadziła daleko posuniętą autonomię ucznia, a mianowicie uczniowie sami prowadzili debatę wymieniając argumenty. Pod koniec dyskusji, która trwała 40 minut uczniowie ponownie zadali sobie pytanie, jakie stanowisko w tej kwestii prezentują. To samo pytanie zostało postawione publiczności, okazało się, że po  debacie nikt nie zmienił zdania, jednakże wywiązała się gorąca dyskusja między uczestnikami debaty i publicznością.

Tego rodzaju metody pracy wzbudziły duże zainteresowanie zarówno wśród nauczyciel, jak i uczniów.

Dzięki udziałowi w kursie nauczycielka  poszerzyła i uatrakcyjniła swój warsztat metodyczny.

Beata Bobola